Tilfredsstillende regnskab fra Odense Sport & Event A/S

Øget omsætning og fremgang på flere områder præger årsregnskabet 2015 fra Odense Sport & Event A/S.

Det er en positiv udvikling, der præger årsregnskabet fra Odense Sport & Event. Odense Sport & Event, der bl.a. omfatter OB’s Alka Superligahold, bevæger sig i den rigtige retning med positive resultater i mange af koncernens afdelingerDet viser det regnskab, der blev præsenteret og godkendt på selskabets generalforsamling den 18. marts 2016.

Omsætningen i koncernen er steget 11% til 210 mio. kr. Driftsresultat går i et lille overskud imod sidste års negative resultat på 22 mio. kr. Årets resultat efter skat udgør et underskud på 6,6 mio. kr. imod et underskud på 29 mio. kr. i 2014.

- Vi har i det forgangne år set en udvikling, der går i den rigtige retning i Odense Sport & Event, og bestyrelsen betegner årets resultat som tilfredsstillende. Vi har en stigning i omsætning, et plus på driften, og generelt præsterer vi godt i alle afdelinger. Den største effekt på årsregnskabet er den omkostningstilpasning, som OB har været igennem siden 2013, og som nu for alvor slår igennem, men også JVB Concerts, OCC/Hotel & konference og F&B bidrager til fremgangen. Desuden oplevede vi, at en række, herunder også store, sponsorer valgte at tegne/gentegne sponsorater over en længere årrække, siger administrerende direktør, Ole Bang Nielsen.

Odense Boldklub
I OB har der de senere år været fokus på at nedbringe omkostningerne. Opgaven har været todelt. Sportsligt skulle fodboldholdet tilbage på sporet samtidigt med, at økonomien skulle bringes i balance. Missionen om at blive i Alka Superliga 2014/2015 lykkedes, og efterfølgende har der været sportslig fremgang at spore i efteråret 2015. Yderligere er omkostningstilpasningerne også tilendebragt.

- Økonomiske og organisatoriske tilpasninger kræver altid nogen tid, før effekten slår fuldt igennem. Vi skal stadig tænke over, hvordan vi bruger vores penge, men vi er nået til et punkt, hvor vi har flere muligheder for at tænke fremad og lave det set-up, som vi mener, er nødvendigt for at intensivere udviklingen. Det gælder både i forhold til trænerstaben og i forhold til truppen, hvor vi har en god grundstamme af spillere med relativt lange kontrakter. Det gælder også i forhold til vores talentudvikling, hvor vi i de seneste år har fået flere af vores egne talenter op i truppen, og den udvikling skal vi sætte endnu mere fokus på.

- Derudover har vi oplevet stigende tilskuerinteresse og flot opbakning på TREFOR Park og en generel fastholdelse af vores store og meget loyale sponsor- og netværkskreds, hvilket viser en række opadgående tendenser, der giver os grund til at tro på en positiv fremtid for OB, siger sportsdirektør i OB, Jesper Hansen.

Den sportslige målsætning for OB i sæsonen 2015/2016 er en solid midterplacering i Alka Superliga, og forventningerne til efteråret 2016 er, at OB ender i top seks, og kvalificerer sig til slutspillet i Alka Superliga i foråret 2017.

Hotel, konference og messe
I Odense Congress Centers messeafdeling har man i 2015 præsteret over forventning. På trods af at 2015 ikke er et stort ”messe-år”, lykkedes det alligevel at levere et meget flot resultat. Samtidig oplevede OCC Hotel Odense generelt højere belægningsprocenter, lige som resten af hotelbranchen gjorde på landsplan. På konference-siden har Odense Congress Center oplevet et presset og vanskeligt marked, men har på trods af dette fastholdt niveauet nogenlunde.

JVB, koncerter, shows og events
Den øgede omsætning i årets regnskab skyldes primært en flot indsats hos JVB Concerts. Volbeat-koncerten i Tusindårsskoven var selvsagt årets højdepunkt og bidrog til et flot resultat i afdelingen. Ydermere har JVB Concerts i 2015 afviklet vellykkede og store koncerter som fx Poul Simon & Sting og Simply Red.

Forventninger til 2016
I 2016 er forventninger forsat stabilisering og et lidt forbedret resultat.

- Først og fremmest er det glædeligt, at det rent økonomisk går i den rigtige retning. I 2016 er forventningerne et lidt forbedret resultat samtidig med, at vi fastholder og stabiliserer den grundlæggende drift. Vi har god grund til at se optimistisk på fremtiden og ser frem til et spændende år i Odense Sport & Event inden for messer, konferencer, hoteldrift og musikoplevelser. Desuden tror vi på, at vi rent sportsligt har fået vendt skuden og vil se yderligere fremgang i 2016, siger Ole Bang Nielsen.

Nøgletal (koncern) mio. kr.: 2015 2014 Diff. 
Nettoomsætning 210,1 189,4 +20,7
Bruttoresultat 103,5 100,3 +3,2
Primær drift/EBIT   
+0,3 -22,0 +22,3
Årets resultat -6,6 -29,0 +22,4